teātris "Pūpols"

Latviešu – dāņu biedrības amatierteātris Pūpols dibināts 2019. gada 14. aprīli, Pūpolsvētdienā, un no šī apstākļa arī atvasināts teātra nosaukums.
Pūpols darbojas tikai vienu gadu – šajā laikā iestudēta un izrādīta Alda Pommera (alias – Harijs Ammers) luga “Četras dāmas un džokers”.  Pirmizrādi tā piedzīvoja Starptutiskā amatierteātra festivālā Laipa 2019. gada oktobrī.
Pūpols sastāv no entuziastiem ar dažāda līmeņa teatrālo pieredzi: kāds uz skatuves kāpj pirmo reizi, citam – teātris ielikts jau šūpuli, taču visus nenoliedzami vieno aizrautīga interese par skatuves mākslu.
Pirmās lugas izvēle raksturojama kā laimīga nejaušība. Līdz ar nejauši atrasto lugu – “Četras dāmas un džokers”, Pūpols iepazinās ar tās autoru, kurš laika gaitā kļuva par teātra trupas mentoru. Gan netieši – caur saraksti, gan tieši – vasaras teātra nometnē Aldis Pommers aktieriem rādīja un mācīja, kā labāk izprast tēlus un – kā autora domu aiznest līdz skatītājiem.
Ne vairs nejauši nakamo Pūpola lugu arī sarakstījis Aldis.
Teātris Pūpols ir kolektīvs, kas darbojas ar Latviešu – dāņu biedrības un privātu sponsoru finansiālu atbalstu.
Mēģinājumi notiek Julandē, Vejlē.

Kontaktinformācija:
Režisore – Mārīte Apaļā:
[email protected]
Administratore – Aija Pedersena

cilvēku grupa mājas pagalmā