Skola "Mazputniņš"

“Mazputniņš ir nedēļas nogales skoliņa, kas darbojas Latviešu – dāņu biedrības Jitlandē paspārnē. “Nodarbības notiek NovaSkolen telpās, Moldevej 5, Vejlē. Ieeja no pagalma. (Auto iespējams novietot ielas pretējā pusē pie veikaliem).

Kopā sanākšanas cenšmies ieplānot tā, lai piedāvātu iespēju bērniem katru 2. nedēļas nogali darboties latviskā vidē.

Dalība LDB biedriem ir bez maksas, pārējiem – ģimenes gada maksa 600 DKK, neatkarīgi no bērnu un apmeklējumu skaita. Samaksa uz MobilePay 78855 vai Danske Bank kontu: Reg.nr. 3409 Konta nr. 3409701027, kā maksājuma iemeslu norādot SKOLA.

Maksa ietver visus nepieciešamos materiālus. Līdzi vien jāņem pusdienas (parasti tas ir kas vienkāršs, ko pusdienu pauzē kopīgi daloties uzkost). Tēja, kafija ir uz vietas.

Nodarbību akcents ir uz dažām stundām radīt vidi, kur mūsu bērniem kontaktēties ar citiem latviešiem, saklausīt, ka tā nav tikai mammas un/vai tēta valoda, precizēt vārdus un palabot izrunu, caur radošām nodarbēm apgūt kultūru.
Mēs cenšamies piemeklēt aktivitātes bērnu vecumam un valodas prasmei.

Katrai tikšanās reizei ir sava tēma. Līdztekus tam, atkārtojot gatavojam kādu priekšnesumu LDB pasākumiem. Lielākiem skolasbērniem ir iespēja apgūt rakstīšanas iemaņas, mazākiem – attīstīt sīko motoriku, vilkt kopā burtus. Visplašāk pārstāvēta ir pirmskolas vecuma grupa.
Kopējā pusdienu pauzē dalāmies pieredzē , kā bērniem mācīties latviešu valodu multikultūru ikdienā.

Vecāki, esiet aicināti konkretizēt, kas tieši Jūsu bērnam būtu galvenais un vajadzīgākais latviešu valodas apguvei! Laipni gaidīti arī līdzdarboties un palīdzēt šīs dažas stundas mūsu bērniem aizraujoši pavadīt latviskā vidē!

Pateicamies vecākiem, kuri iegulda savu laiku, pūles un arī naudu, lai vadātu savus bērnus pat 100 km katrā virzienā. Regulārākie nācēji (braucēji) ir no Kertemindes (98km), Esbjergas (85km) un Odenses (75 km).
Attālums nav šķērslis! (Ja nu attālums tomēr mulsina, droši rakstiet pasākumu komentāros – iespēju robežās centīsimies apzināt iespējamos ceļabiedrus).

Sazinies ar mums:

+45 27130655

Bērni ar skolotājām sēž aplī uz grīdas